SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
SKELLEFTEÅ FOTBOLLSFÖRENING
MOD - PASSION - OMSORG

SKELLEFTEÅ FFS VERKSAMHET BARN- OCH UNGDOMSMÅL OCH RIKTLINJER
2024-03-11 10:47

Hej!
Vi påminner inför säsongen att läsa igenom denna information nedan gällande deltagande i vår verksamhet. Finns även en länk i informationen nedan som är viktig att läsa igenom. 

 

I Skellefteå FF bedriver vi fotbollsverksamhet för barn och ungdomar.
 
Deltagaravgift 1200 kr
Medlemsavgift 300 kr (familjemedlemsavgift 500 kr).
Ledare i FF ska också vara med medlemmar i föreningen så det blir familjemedlemsavgift.
Ta kontakt med akademichefen gällande akademiavgifterna.

FF häften
Två ggr per år säljer man FF häften och det är 6 häften per hushåll. Det äldsta barnet i familjen tar ut sina häften där och redovisar mot ansvarig person i laget. Häften kostar 200 kr per häfte så det blir 1200 kr vår och 1200 kr höst. Totalt 2400 kr. Vi ser helst att man swishar dessa direkt man fått ut dessa. Man säljer bara på hösten året när barnet fyller 7 år.

Dessa FF häften ska alla sälja i vår förening två ggr per år och går man med i föreningen så tar man även på sig detta ansvar. Man kan alltså inte lämna tillbaka dessa. Alla frågor eller funderingar kring detta tar ni med kansliet och inte våra ideella ledare.

Ideell tid
Varje barns föräldrar har 4 timmar ideell tid per år som kan gälla arbete på en herrlagsmatch exempelvis.

Vid frågor, kontakta följande;
David Berthelsen, Akademichef & Ungdomsansvarig
info@skellefteaff.se
070-2754517
 
Hello!
We remind you before the season to read through this information below regarding participation in our activities. There is also a link in the information below that is important to read through. 
 
In Skellefteå FF we conduct football activities for children and young people. 
 
Activities child and youth goals and guidelines, se link below. Only in swedish but you can use google translate: 
 
Fees in FF
Participation fee SEK 1200
Membership fee SEK 300 (family membership fee SEK 500)
Leaders in FF must also be members of the association, so there will be a family membership fee. 
Contact the head of the academy regarding the academy fees. 
 
FF Booklets
Twice a year, FF booklets are sold and there are 6 booklets per household. The oldest child in the family takes out their booklets there and reports to the responsible person in the team. The booklets cost SEK 200 per booklet, so it will be SEK 1200 in the spring, and SEK 1200 in the autumn. A total of SEK 2,400. We prefer that you swipe these right away after you get them. The only sell in the fall of the year when the child turns 7. 
 
These FF booklets must all be sold in our association twice a year, and if you join the association, you also take on this responsibility. You cannot therefore return these. You take all questions or concerns about this to the office and not to our non-profit leaders. 
 
Voluntary time 
Each child´s parents have 4 hours of voluntary time per year, which can apply to work at a men´s team match, for example. 
 
For questions, contact the following;
David Berthelsen, Akademichef & Ungdomsansvarig
info@skellefteaff.se
070-2754517
 
 
Facebook
Huvudsponsorer